Hjälten

 

 

Krav: Hjältens egendom nivå 1
Så fort du har en hjältens egendom på nivå 1 kan du utse en soldat till hjälte. Det betyder att du behöver ett stall eller barack innan du kan skapa en hjälte.

 

En hjälte är en soldat som du måste ha om du vill annektera en oas. Oaser är landområden som ger din by en ökad produktion av en eller två råvaror.

För att skapa dig en hjälte så behöver du byggnaden hjältens egendom, här inne så kan du träna en av dina trupper (vilket kräver att du forskat fram och byggt minst en soldat). Trupper med högre startvärden är givitvis starkare och bättre som hjältar än dom som har lägre värden, men ju bättre trupper dessto längre återupplivningstid och dessutom högre kostnad för träning och återupplivning. Återupplivning innebär att du kan återskapa en hjälte som dött i strid detta iställer för att träna en helt ny. Totalt kan man ha tre hjältar, men bara en aktiv åt gången, då hjälten dör kan man välja vilken av sina hjältar man vill återuppliva, har man bara en kan man välja att återuppliva denna eller träna en ny.

 

Oaser finns det åtta olika sorter av, dessa ger följande ökningar: 25% trä, 25% lera, 25% järn, 25% vete, 25% trä + 25% vete, 25% lera + 25% vete, 25% järn + 25% vete eller 50% vete. Om du vill ta över en oas så krävs det att byggnaden hjältens egendom är på minst nivå 10 då kan du ta över en oas, vill du ta över yttreligare en oas så ska byggnaden upp på nivå 15 och för att ha tre oaser så ska byggnaden ha nivå 20. Oaserna måste dessutom ligga inom en radie av tre rutor från din by (alltså inom din kartbild på 7×7 rutor).

I början av spelet så bor det vilda djur i oasen, klicka på oas på kartan så får du reda på vilka djur som bor där utan att scouta. För att ta över oasen så måste djuren dödas och hjälten ska överleva. Har en annan spelare redan tagit över oasen så kan du i din tur ta över den från honom/henne, då måste du först förgöra alla försvarande trupper och därefter så anfaller du med din hjälte. Antalet anfall med hjälten avgörs av hur många oaser försvararen redan äger, vid 3 oaser räcker det med en attack, vid 2 oaser behövs det två attacker och vid 1 oas krävs det tre attacker.

 

Hjälten kan användas till annat än att ta över oaser, när han är ute och krigar så tränar han upp sin skicklighetsnivå och för varje nivå han stiger så får han 5 erfarenhetspoäng dessa används sedan för att träna upp hans fem färdigheter. När hjälten är tränad har han 5 erfarenhetspoäng som kan användas för att öka hans 5 färdigheter. Skicklighetsnivåerna kan utökas till nivå 100. För varje gång en hjälte har gått upp en nivå tjänar han in 5 extra erfarenhetspoäng som sedan kan användas att för att öka hans 5 skicklighetsnivåer.

 

En hjälte har följande färdigheter: offensiv [ökar hjältens attackvärde], defensiv [ökar hjältens försvarsvärde], off-bonus [ökar arméns attackvärde, då hjälten attackerar med armén], def-bonus [ökar arméns försvarsvärde, då hjälten försvarar ihop med armén] och regeneration [ökar hjältens regenerationshastighet]. (Regeneration innebär att hjälten vid skada läker och återskapas)

Hur dessa påverkar din hjälte kan du simulera "Här"  

 

Planera i förväg!

Det första du bör göra innan du skapar en hjälte är att överväga dennes syfte?

Det viktigaste kommer vara hastigheten för din hjälte då han kommer skickas från svep till utpostbyar för att ta oaser och sedan tillbaka igen osv.

Och dens egna off eller deff är så marginellt och man kommer inte ha hjälten hög nog nivå att sätta några poeng där fören man har trupoper för närmare 100 000vete/h så egentligen är valet av hjälte ganska enkelt:
Galler:Theutates blixt
Romare:Imperieriddare
German:Paladin

 

Nu bör du överväga dennes syfte, och det ska passa din spelstil, jo den ska användas till att ta oaser, men även att supporta dina trupper och då är det viktigt att du vet vilken trupptyp du vill att den ska supporta, Ditt försvars eller anfallstrupp?
I vilket fall är förfarandet snarlikt:

Du börjar med att sätta alla poeng på hjältens egen off(Detta för att ta ev återgenererad trupp i oaser framöver men kommer inte sätta mer här) När hjälten sedan levlar för första gången så sätt någon poeng på regeneration och resterande på antingen Off% eller Deff% beroende på om det ska bli en deff eller off hjälte. Hur mycket du sätter kommande levlar på hjältens % vs Regeneration beror helt på hur mycket din hjälte kommer användas. Är du exempelvis german och har hjälten ute 24/7 så kan det vara mer värt att lägga någon extra på regeneration så han inte dör än om du är en försvarsromare som har den stående i byn emellan oasövertaganden.

När du väl maxat off eller deff % så går du över till den andra, dvs när du har 20% deff bonus så börjar du ge hjälten off bonus och viseversa. För det är inte värt att ge hjälten egen off eller deff utan du får betydligt mer off eller deff för dina erfarenhetspoeng om du satsar på % bonus istället.
 

Dessa kan du simulera "Här"  

 

Observera då det gäller hjältar:

*Uppgraderingar i smedja eller vapenkammare inte stärker hjältens nivå, oavsett när dessa uppgraderingar ägde rum.

*Hjälten kan inte bära med sig något byte.

*Hjälten rör sig med den hastighet som hans typ av soldat har (ex så går en hjälte som är tränad från theutates blilxt snabbare än en som är träbnad från en imperiesoldat).

*Det går inte att göra murbräckor, katapulter, nybyggare, scouter eller administratörer till hjältar.

*Oavsett by antal så kan du bara ha en aktiv hjälte.

*Om hjälten skickas till en annan av dina byar som förstärkning så kommer du kunna skicka ut honom på attacker därifrån, underförutsättning att du i denna by har byggnaden hjältens egendom.

 

 

 

FAQ och mer information

 

 

Är det möjligt att göra murbräckor, katapulter, nybyggare, spioner och administratörer till hjältar?
- Nej det är inte möjligt.

 

Hur mycket kan en hjälte bära med sig?
- En hjälte kan inte bära med sig något.

 

Måste jag skapa 3 hjältar innan jag kan radera någon?
- Sålänge en hjälte är död, kan han raderas oavsett hur många hjältar du har.

 

Syns hjältar i attackrapporterna?
- Ja det gör dom.

 

Kan jag se hjältens skicklighet i en attackrapport?
- Nej det är inte möjligt.

 

Vad är maxnivån för en skicklighet?
- Nivån är max 100 per skicklighet

 

Är det möjligt att försvara en by med flera hjältar?
- Ja men def-bonusen gäller bara för de trupper som ägs av den spelare vars hjälte har en viss bonus.

 

När förlorar en hjälte träffpoäng?
- Nästan varje gång du attackerar någon med basförsvar (palats + mur), vilket är tillräckligt för att orsaka en viss skada.

 

Kan en hjälte användas som ensamt försvar eller attackerare i en strid?
- Ja men detta rekommenderas inte, då hjälten kommer att dö om han får mer än 90 skador (eller förlorar mer än 90 träffpoäng) i ett enda slag

 

Hur beräknas en hjältes erfarenhetspoäng?
- För varje dödad soldat (exp = försörjningen av den döde soldaten) i en strid där hjälten har deltagit läggs till som erfarenhet. Se tabellen ovan för en tydligare listning hur många dödsfall/erfarenhet du behöver för att nå nästa nivå.

 

Får en hjälte erfarenhet när han dör i en strid?
- Ja det får han.

 

Hur fördelas erfarenheten när det är flera hjältar som försvarar?
- det fördelas jämnt mellan hjältarna.
Exempel: Om det är 3 hjältar så får varje hjälte 1/3 av erfarenhetspoängen.

 

Kan man förbättra en hjälte genom uppgradering i vapenkammare och/eller i smedja?
- Nej det påverkar inte hjälten någonting, oavsett när en uppgradering har skett.

 

När kan jag börja annektera oaser?
- Du behöver en hjältens egendom nivå 10, 15 och 20 för varje oas du vill annektera.

 

Hur många hjältar kan jag ha på en gång?
- Varje spelare kan bara ha 1 aktiv hjälte. Om hjälten dör, får spelaren möjlighet att välja 1 av 3 inaktiva hjältar (inklusive den som precis har dött) som han vill återuppliva.

 

Kan jag flytta en hjälte till någon av mina andra byar och använda honom därifrån för att attackera?
- Ja sålänge den by du sänder honom till som förstärkning har en hjältens egendom.

 

Vad händer med skicklighet och erfarenhet när jag återupplivar en hjälte?
- Förutom att hjälten får 100% nya träffpoäng igen,så är han fortfarande densamma som innan han blev dödad, han förlorar varken skicklighet eller erfarenhet.

 

 

 

 

 

© 2009 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode