Krilees Deff Guide

 

 

 

Försvararens guide till galaxen


Innehåll:

Förord


1: Grundläggande teori om försvar
- Vad för typ av trupper?
- Duckning
- Insticksdeff
- Vapenkammaren
- Muren
- Hjälten
- Populationsbonus

2: Förberedelser
- Byarna
- Trupper
- Placera ut trupper

3: Den röda stressen

4: Första gallringen
- När är vi framme…?
- Gallra
- Försvara?

5: Anfallaren
- Anfallaren vs Försvararen
- Anfallarens trupper
- Off-ranken
- Fiende igm
- Mönster
- Skickat allt/skickat mot andra?

6: Försvarssystem
- Plutonsystemet
- Vetetillförsel
- Andra försvarssystem

7: Försvara byarna (andra gallringen)
- Vilka byar ska försvaras?
- Kalla på försvarstrupper
- Skicka försvarstrupper
- Försvar till vilken kostnad?

8: Efter anfallet anlänt
- Skicka hem trupper
- En taktisk förlust
- Bygga upp
- Ombytta roller
- Ödmjukhet

9: Sammanfattning och slutord
- Praktisk punktlista på nyckeln till ett lyckat försvar
- Slutord
- Källor

 

 

 

 

Förord

Denna guide kommer inte att sköta försvaret åt dig, den kommer inte att göra dina byar oförstörbara och den kommer framförallt inte att ta dig ut till galaxen som en försvarande travianstjärna. Men min förhoppning är att den ska hjälpa på vägen. Ifall du har som mål att bli en duktig försvarare krävs det mer än att läsa en massa ”babbel” i ämnet. Det enda riktiga sättet att verkligen lära sig försvar är genom träning, träning och åter träning. Varje anfall du får på dig kommer att ge dig nya erfarenheter och färdigheter. Du kan aldrig bli fullärd men du kan bli känd för din skarpsynthet när det kommer till försvar.

Med tanke på att anfall och försvar går lite hand i hand så kommer jag även att vinkla in det lite på anfallarens syn men i det stora hela vänder sig denna guide mot försvar. Tänk på att om du vill bli en duktig anfallare måste du kunna försvara. Dels för att ju bättre anfallare du blir, ju mer uppmärksamhet kommer du att få från fiendealliansen och som i sin tur kommer att leda till att du förr eller senare blir anfallen själv. För att bli en duktig anfallare måste du även veta hur försvaret fungerar eftersom anfallarens uppgift är att lura fiendens försvar. Känner du inte till hur försvar fungerar så kommer du aldrig att kunna bli en duktig anfallare. Snarlikt gäller för att bli en duktig försvarare. Du måste förstå grunderna i anfall för att kunna försvara dig.

Guiden är inte skriven för en specifik typ av försvar. Ingen deffning är den andra lik. Du försvarar på ett sätt om det är din lilla farm som attackerar och på ett annat sätt om det är serverns största spelare. Denna guide är mer en översikt på försvar i allmänhet. Saker att tänka på när det väl börjar blinka rött.

Jag ska passa på att redan nu berätta att det förekommer engelska citat i guiden. Dessa citat är tillskrivna historiskt kända personer och ska förhoppningsvis lätta upp läsandet. Jag vill också slänga ut en liten varning för att vissa delar av denna guide kan vara lite stickande i ögonen för en del. Jag vill inte på något sätt hetsa någon. Vi är alla olika och har olika syn på saker och ting. Detta är mina åsikter och tankar.

Denna guide är skriven av Krilee (maxodd). Var vänlig att kontakta mig ifall du vill kopiera eller på annat sätt föra denna guide vidare. Jag tar inget ansvar för denna guide men jag vill ändå få en liten syl i vädret om du har tänkt föra den vidare. Ifall du har några frågor, synpunkter eller förbättringsförslag så är det varmt välkommet. Tag kontakt med mig här på forumet. Oklarheter och fel som förekommer i denna guide kommer att rättas till i mån av tid. Jag ber redan nu om ursäkt för alla felskrivningar och stavfel.

Ett stort tack till alla som har hjälpt till med denna guide!

 

 

1, Grundläggande teori om försvar

Under denna del har jag skrivit lite kort om de grundläggande begreppen inom försvar. Jag har tagit upp lite beräkningar på uppgraderade trupper i vapenkammaren, muren, hjälten och populationsbonusens inverkan.

Vad för typ av trupper?

Låt oss snabbt gå igenom det mest fundamentala i försvar, nämligen vilka trupper som ska användas. Trupperna i travian är uppdelade i offensiva och defensiva enheter samt en del mellanting. Som du kan förstå ska inte de offensiva trupperna vara hemma vid försvar.

Dessa trupper är de bästa för att försvara sig mot infanteri:
Praetorianer, druider och paladiner

Dessa trupper är de bästa att försvara sig mot kavalleri:
Spjutmän, haeduner, legionärer och falanxer

Scoutare bör finnas i alla byar och allra helst byar som förstärks upp. Avslöja så lite som möjligt för din fiende.

Katapulter och murbräckor anfaller som infanteri och bör försvaras därefter.

Gå gärna in på ”Instruktioner” i menyfältet till vänster inne på travian och ta en närmare titt på alla truppers försvarsvärden. Därifrån kan du avgöra vilka trupper du t.ex. ska deffa ett kavallerianfall med.

Duckning

Att ducka ett anfall innebär att du tömmer din by på resurser, skickar ut dina trupper och låter anfallarens attack komma in i en tom by. Detta taktiska drag utförs vid tillfällen då det kostar mer än det smakar att försvara. Duckning är oftast lönsam när anfallaren inte kommer med murbräckor eller katapulter. En attack utan bräckor/katas är en harmlös attack mot dina byar. Det kan dock bli problematiskt i längden ifall du inte kan ha trupper säkert i byn. Är anfallaren oerfaren och skickar försvarstrupper på anfall så bör du inte heller ducka. Men i 9 fall av 10 är det mest lönsamt att ducka en harmlös attack.

Duckning kan också förekomma i försvar mot katapulter och murbräckor. Tillfällen som det är lägligt att ducka bräckor/katas är när anfallaren är överlägsen i truppantal. Då är det mer lönsamt att bygga upp de byggnader som anfallaren lyckas förstöra än att offra onödigt mycket försvarstrupper på en deffning som ändå inte kommer att ge något resultat.

Duckningar kan också användas för att anfalla den som anföll. Det du gör är att du skickar ut dina trupper när det bara är några sekunder kvar innan anfallarens attack anländer. Du kan avbryta skickandet av trupper under 90 sekunder. Försök tajma så att dina offensiva trupper kommer hem igen just efter fiendens anfall anlänt. Klicka på anfallarens by och sänd iväg dina trupper. Detta är en lyckad metod mot germaner i början av spelat för att slå ut deras klubbmän. Alternativlösningen är att du drar hem trupperna från en annan by. Metoden förutsätter att dina trupper är lika snabba som anfallarens trupper. Denna metod kan förbättras på många sätt och användas senare i spelet men det tillhör mer attackdelen av travian. Låt oss gå vidare.

Insticksdeff

Insticksdeffning är en försvarsmetod som används när anfallaren har skickat flera vågor av katapulter mot dina byar. Den går ut på att du trycker in förstärkning mellan anfallarens svep och katapulter. Det handlar alltså oftast om sekunder vilket betyder att du måste kunna lägga en förstärkning på rätt sekund. Träna gärna på att skicka förstärkningar mellan dina byar och tajma det på en förutbestämd sekund. Du kommer snart att märka att det förekommer ett litet lagg här. Oftast måste du klicka iväg förstärkningen på sekunden före den avsedda för att den ska landa rätt. Men det är något du själv måste experimentera fram. Jag ska också lägga in en liten varning för att klicka upp själva ivägskicknings fönstret i för tidigt skede. Klockan där brukar lagga lite så det brukar bli fel. Jag brukar köra en uppdatering av sidan ca 1 min före jag ska skicka iväg en förstärkning/attack så att klockan går mer "rätt". Låt oss titta på ett exempel på hur insticksdeff fungerar:

För exemplets skull säger vi att vi vet att anfallarens svep är den första attacken. Anfallet ser ut som följande:

00:00:01 Svep
……………………<-- Att skicka in förstärkning här kallas insticksdeff.
00:00:02 Katapulter
00:00:03 Katapulter
00:00:04 Katapulter

Notera att för att deffa bort katapulterna som anländer 00:00:02 måste du lägga din insticksdeff på samma sekund som anfallarens svep. Det kommer att se ut så här:

00:00:01 Svep
00:00:01 Insticksdeff
00:00:02 Katapulter
00:00:03 Katapulter
00:00:04 Katapulter

Nu ska jag inte ropa ut att insticksdeff är superenkelt. För det första ska du kunna tajma in förstärkningen på rätt sekund och för det andra så är duktiga anfallare listigare än att bara lägga svepet först. Vissa anfallare lägger nämligen några fejks först innan svepet för att slippa försvarens insticksdeff. Försvararen kan för att undvika detta, lägga insticksdeff på alla vågor för att säkra upp. Det finns många metoder för att få insticksdeff på alla katapultvågor. Har du trupper i flera olika byar så är det bara att försöka tajma in förstärkningen från alla byar så att de täcker upp alla sekunder. Har du trupper i en by och ska skicka in allt på alla vågor kan du använda dig av fliksystemet. Det du gör är att du trycker upp en massa flikar på förstärkningar till den utsatta byn. Skriv in hur mycket försvarstrupper som du ska skicka i varje våg. Klicka upp ”Förstärkning till by” fönstret på alla flikar. Tajma in och tryck sedan Ctrl + Tab samtidigt som du massklickar med musen på ”OK” knappen. Du skickar då iväg flera vågor av förstärkningar till den utsatta byn. Detta klipp visar hur det hela går till, skillnaden är att du ska ta försvarstrupper och på förstärkning istället för katapulter och anfall:

https://www.youtube.com/watch?v=K6xA1KONZvo

En annan metod som du kan använda dig av för att få in insticksdeff på alla katapultvågor är att be alliansen om insticksdeff. Fördela ut vilka i din allians som ska tajma in på vilken våg. Detta är kanske inte en lika säker metod som om du själv skulle göra det. Bäst att lita på sig själv först.

Insticksdeff är verkligen en bra försvarsmetod mot de flesta anfallare. Men när de skickligaste anfallarna slår sina påsar ihop och kommer emot dig med en skriven attackplan så faller insticksmetoden bort. De duktigaste anfallarna skickar så att det landar runt 5-8 vågor per sekund, där varje sekund är skyddat av ett instickssvep och alla katapulter går med en hel del trupper. Det kan se ut så här:

00:00:01 Svep
00:00:01 Svep
00:00:01 Svep
00:00:01 Katapulter
00:00:01 Katapulter
00:00:01 Katapulter
00:00:01 Katapulter
00:00:01 Katapulter
00:00:02 Svep
00:00:02 Katapulter
……

Anfall som dessa är nästintill omöjliga att insticksdeffa. I regel brukar anfallare som utför liknande attacker gå mot huvudstaden och fejka flera av dina allianskollegors huvudstäder på samma vis. Det enda du egentligen kan göra för att klara ett sådant anfall är att be till traviangudarna att de inte går skarpt mot dig eller att du får in stora mängder förstärkningar från alliansen. Lyckas inte detta så är din huvudstad väck. Men som tur är, så är det ytterst få spelare som kan samarbeta och anfalla så här bra.

Jag ska också lägga in en liten varning för insticksdeff. Vissa anfallare skickar attacker för att du ska insticksdeffa och sedan slår de ut din insticksdeff. De lägger då några fejk katapultvågor först och svepet sist. Kan se ut så här:

00:00:01 Katapultfejk
00:00:02 Katapultfejk
00:00:03 Katapultfejk
00:00:04 Svep

De slår först ut instickdeffen och kommer senare tillbaka med det ”riktiga” anfallet där de slår ut byn. Detta är dock väldigt svårt att läsa av. I det stora hela så ska insticksdeff användas när det går att användas.

Vapenkammaren

I vapenkammaren tränas dina trupper för att bli starkare i försvar. De trupper som du tränar i en by som har uppgraderat enheterna i vapenkammaren får en extra försvarsbonus. Denna bonus räknas ut med formeln:

Bonus = 1,015 ^ (Uppgraderingsnivå)

Här nedan följer bonusen för alla nivåer:

Nivå | Bonus
1 = 1,015
2 = 1,0302
3 = 1,0457
4 = 1,0614
5 = 1,0773
6 = 1,0934
7 = 1,1098
8 = 1,1265
9 = 1,1434
10 = 1,1605
11 = 1,1779
12 = 1,1956
13 = 1,2136
14 = 1,2318
15 = 1,2502
16 = 1,2680
17 = 1,2880
18 = 1,3073
19 = 1,3270
20 = 1,3469

Av detta ser du att om du har uppgraderat en enhet till nivå 20 får denna enhet en försvarsbonus på ca 34,69 %. Det är därför av största vikt att alla i alliansen uppgraderar sina försvarstrupper. Allt för att göra försvaret billigare. Tänk på att det inte bara är råvaror som kostar utan också tid att bygga trupperna. Ett tips är att du väljer ut några byar som du bara bygger försvarstrupper och i dessa byar har du uppgraderat dina trupper till nivå 20 i vapenkammaren.

Scoutare som uppgraderas i vapenkammaren slår även ut fler scoutare för fienden som försöker spionera i dina byar. Har du en renodlad scoutby ska scoutarna i denna by uppgraderas i vapenkammaren.

Muren

Muren är ett måste i försvar. Har din by ingen mur så kommer kostnaden att försvara bli alldeles för dyr. Det förekommer dock vissa fall då en deffning av en by utan mur kan vara lönsam. Men det är endast då byn är så strategiskt viktig att den måste vara kvar och alliansen kan ta en så pass stor kostnad som det blir utan mur.

De olika stammarnas murar ger olika mycket bonus till försvararen. Germanernas jordvall är stark mot murbräckor men ger en liten bonus i jämförelse med romarnas. Gallernas palissad är medelmuren, den ger en medelbonus och är medelbra mot murbräckor. Romarnas mur ger högsta försvarsbonusen men är också den som är mest sårbar för murbräckor.

Bonus på germanernas jordvall nivå 20: 49 %

Bonus på gallernas palissad nivå 20: 64 %

Bonus på romarnas stadsmur nivå 20: 81 %

Tänk på att muren ger procentbonus medan residens/palats ger bonus i försvarsvärde. Dvs. residens/palats fungerar som en osynlig trupp. När du har residens/palats på nivå 1 så har byn 2 i försvarsvärde. Har du däremot nivå 20 på din residens/palats så har byn 800 i försvarsvärde vilket motsvarar 8 paladiner i försvar mot infanteri. Formeln för att räkna ut försvarsvärde på residens/palats är:

Försvarsvärde residens/palats = 2*(nivå residens/palats)^2

Hjälten

Försvarsbonusen hos hjälten ökar med 0,2 % per poäng. Det krävs alltså 100 poäng för att få en hjälte till maximal försvarsbonus på 20 %. Detta sker tidigast då hjälten når nivå 19. Det som bör noteras är att försvarsbonusen gäller bara för dina egna trupper. Ställer du in din hjälte i en förstärkt by som du inte har trupper i så gör din hjälte inget annat än stjäl erfarenhetspoäng från spelarna som är med och offrar trupper. Det tillhör därför gott travianskap att inte skicka hjälten till en förstärkt by om du inte har trupper i byn.

Populationsbonus

I travian finns det en populationsbonus som slår in när en stor spelare anfaller en liten. En liten spelare som anfaller en stor spelare har dock ingen betydelse för någon bonus som har med population att göra. När anfallaren är 1,0026 ggr större än försvararen träder försvarsbonusen in. Bonusen går dock inte högre än till ca 50 % och detta inträffar när anfallaren är 7,5 ggr större än försvararen. Nedan finns en formel för att snabbt räkna ut hur stor bonus du kan få gentemot anfallaren. Jag vill dock utropa en liten varning för att formeln inte är helt pålitlig men den ger ändå ett ganska bra approximerat värde för populationsbonusen. Formeln gäller bara då anfallarens population är högre än förvararens och endast upp till då anfallaren är 7,5 ggr större.


Bonus = (Anfallarens pop/Försvararens pop)^(1/5)

Populationsbonusen gäller inte för VU-byar så det spelar ingen roll om VU-hållaren är en liten eller stor spelare. Någon bonus får de ändå inte pga. populationen. Däremot gäller bonusen för planbyar.

Några exakta siffror på populationsbonusen finns inte. Detta är en av travians alla hemligheter. Om du hittar de exakta siffrorna så får du mer än gärna skicka dem till mig.

 

 

 

2, Förberedelser

“A wise man in times of peace prepares for war.” - hor ace

Nedan följer lite kort om vad du kan tänka på när du bygger upp ditt konto för att kunna stå emot attacker och lite lätt om hur du ska förbereda dig för krig.

Byarna

Hur ska du bygga dina byar för att klara av att försvara dem? Det finns några grundsaker som du bör tänka på när du bygger dina byar. Först och främst bör du kolla upp hur dina byar ligger till. Spekulera i vad som kan hända senare på servern och vilka byar som då kommer att få störst uppmärksamhet från fiender. Dessa byar ska framförallt rustas för att försvaras. Det ska finnas en nivå 20 mur i dessa byar. Jag skulle säga att alla dina byar ska ha en nivå 20 mur men vissa byar behöver du kanske inte ens försvara för att de ligger långt från allt och inget. Som vi såg tidigare i guiden så ger muren en ganska fin försvarsbonus som ska förhindra allt för stora kostnader vid försvar.

De byar som du kommer att försvara ska ha fler än en silo. Tänk på att det inte är ovanligt att stående deffmurar drar 50k vete/h. För att du ska få sova lite under natten så krävs det en del silos. Dina utsatta byar som du har bedömt vara värda att försvara kräver därför flera silos. Som sagt, dels för att du ska få sova på nätterna och dels för att om fienden lyckas förstöra någon silo så ska du ändå ha kvar några för att senare kunna deffa bort anfallaren. Jag brukar också bygga 1-2 så kallade garagebyar som ligger i närheten av min huvudstad som har extremt många silos för att kunna ta emot mitt svep ifall min huvudstad/off-by blir anfallen. Skulle anfallaren förstöra alla mina vetefält i min huvudstad ska jag ändå ha kvar mitt svep. Det ska inte svälta ihjäl och det gör det inte heller om jag har det i en garageby. Skulle vetefälten i huvudstaden ryka så hjälper alliansen till med vete.

Jag brukar även bygga upp samlingsplatsen några nivåer i alla byar som jag har tänkt försvara. Varför gör jag det? Jag gör det för att vissa anfallare siktar just på samlingsplatsen med sitt svep. Låt oss säga att jag lyckas få in tillräckligt med försvar för att deffa bort anfallarens svep men anfallarens katapulter lyckas förstöra min samlingsplats. Då kan jag inte skicka hem förstärkningen förrän samlingsplatsen är uppbyggd. Är min samlingsplats på nivå 1 krävs det inte mycket för att anfallarens katapulter ska lyckas förstöra den. Står byn tom krävs det nästan bara att anfallaren skickar en katapultfejk på byn för att förstöra samlingsplatsen. Sen får jag 38 extra KP/dygn om jag har en samlingsplats på nivå 20.

Huvudstaden är en fin by som i alla fall inte jag vill förlora. Därför ska du bygga en stenhuggare i din huvudstad. Stenhuggaren gör att dina byggnader i huvudstaden blir mer hållbara mot katapultattacker. En stenhuggare på nivå 20 ger hela 300 % starkare byggnader vilket verkligen kan rädda din huvudstad. Tyvärr gäller inte stenhuggaren för muren.

Handelskontor blir också viktigare en bit in i spelet. Tänk på att du ska kunna skicka vete till både dina egna och andras förstärkta byar. Det är även bra att ha uppgraderat handelskontoret för att skicka råvaror till byar som fått attacker på sig och behöver byggas upp samt att byar som du tar över behöver snabbt få in stora mängder råvaror.

Vapenkammare ska finnas i de byar som du bygger försvarstrupper i. En tornerplats är inte heller helt fel. Hur konstigt den än låter så kan också en verkstad vara fint att ha. Men detta tar jag mer upp i ”7, Försvara byarna - Skicka förstärkning”.

Trupper

Det finns många upplägg på att träna trupper. Bygger du försvarstrupper så brukar många välja ut några byar som producerar alla trupperna. I dessa byar är trupperna tränade till nivå 20 i vapenkammaren och står redo att skickas på försvar till allianskollegor. Andra väljer att bygga försvarstrupper i alla byar. Det kan bli kostsamt att få upp vapenkammaren och trupperna i alla byar men när det väl är gjort så har dessa fördelen att det går väldigt fort att träna upp nya trupper. De tre stammarnas riktiga ess i försvar är för gallerna druider som är snabba som vinden och hinner med på de flesta förstärkningar, för romarna är det prettarna som är den riktigt tunga pjäsen i försvar och för germanerna är det spjutmännen men också lite paladiner. De spelare som massproducerar dessa trupper står högt i rang i ögonen på allianskollegorna. En anfallare kan aldrig uppnå framgång utan att ha några spelare som står med försvarstrupper. Den verkliga stommen i en allians är faktiskt spelarna som tränar försvarstrupper.

En självklarhet är givetvis att du ska försöka ha så mycket trupper som möjligt. Jag skulle säga att då det ligger krig i luften bör alla spelare i alliansen ha åtminstone 3 gånger så mycket trupper som invånare. Men som sagt, ju mer trupper du har ju bättre förberedd är du.

Offensiva spelare måste även de ha försvarstrupper. Är du en utpräglad off-spelare bör du åtminstone ha lika mycket försvarstrupper som invånare. Dessa försvarstrupper ska du träna i strategiska byar för att snabbt kunna insticksdeffa dina andra byar. Jag brukar även bygga en deffby en bit ifrån mina andra byar för att jag ska kunna skicka insticksdeff från den till mina andra byar ifall jag har attacker på mig som anländer mitt i natten och som jag inte orkar vara vaken på. Då kan jag skicka insticksdeff på kvällen från byn som är en bit ifrån och ändå klara mig ganska bra.

Placera ut trupperna

Alla byar bör ha ett litet grundförsvar som kan stå emot småattacker. Har du verkligen inget hot överhuvudtaget så är det kanske inte nödvändigt men om du vill vara på det säkra så ställer du några försvarstrupper i varje by. Din farm kanske helt plötsligt har lyckats bygga några enstaka trupper och anfaller dig. Men i det stora hela så är det en smaksak huruvida du placerar ut dina trupper.

Vidare så ska alla dina byar ha ett gäng scoutare stående hos sig. Dels för att upptäcka om någon scoutat din by och dels för att förhindra andra från att scouta dina byar. Ifall scoutarna bara ska fylla syftet att se om någon scoutat byn så räcker det med 50 scoutare. Räknar du bara på scoutarna och utesluter mur, bonus och uppgraderingar så krävs det 93575 scoutare för att scouta en by med 50 scoutare utan att försvararen ska få någon rapport. Det är ganska osannolikt att en spelare skulle ha så många scoutare. En del spelare brukar välja ut en by som de massproducerar scoutare i. I denna by är givetvis scoutarna uppgraderade till nivå 20 i vapenkammaren. Skulle en fiende scouta denna by så skulle han/hon garanterat inte få någon rapport. Många anfallare brukar undvika byar som de inte har full koll på. Men ibland kan en anfallare räkna ut att det inte står något annat än bara scoutare i byn och skickar en snabb attack på den.

Obs! Detta är viktigt! Obs! En by som är förstärkt ska ha en hel hög med scoutare hos sig. Är det en stående förstärkning så ska inte fienden veta om att byn är förstärkt och om det är en anfallare som skickat fejks och tajmat in scoutare på sina fejks så ska han/hon inte få någon rapport. Det är väldigt viktigt att det står scoutare i byar som förstärks. Visst tar scoutarna vete men det är det värt.

 

 

 

 

3, Den röda stressen

Dina byar är nu förberedda och du har trupper som står redo att användas. Det börjar då blinka rött på dina byar. Vad ska du göra? I detta läge stressar många spelare upp sig alldeles i onödan. I de flesta fall behöver du inte panikdeffa. Ta det lugnt och koppla av. För det första, travian är bara ett spel, för det andra har du i regel gott om tid innan anfallet anländer och för det tredje, är du uppstressad så är det svårt att fatta vettiga beslut.

“Quick decisions are unsafe decisions.” - Sophocles

Det värsta tänkbara du kan göra när du är stressad är att börja skrika efter förstärkningar utan att riktigt veta vilken by du ska försvara eller om du ska försvara överhuvudtaget. Sätt dig ner och ta en överblick på vad det är som händer. Se efter vilka byar det är som har attacker på sig. Ingen stress utan bara lugnt och sansat titta igenom. Det här kommer att gå bra och i värsta fall så går det alltid att bygga upp det som förstörs.

 

 

 

4, Första gallringen

När är vi framme…?

Stressen har lagt sig och det börjar bli dags att handla. Först ut är att kolla av vilken typ av enhet som kan tänkas vara på väg mot dina byar. Givetvis, om det är din lilla farm som skickat attacken kanske det inte är nödvändigt att räkna ut vad det är för enhet som kommer mot dig. Men är det en anfallare som du måste kolla upp så finns det en uppsjö av olika räknare som du kan använda dig av. Här är två:

https://www.javaschubla.de/2006/travi...ang=en&dim=400

https://www.schedule7.com/travattack.php

Observera att vi spelar på travian version 3. Se till så att du har rätt inställning på det när du räknar på distanserna.

Är du online och ser exakt när attacken skickas så underlättar det räkningen betydligt. Då ska det inte vara några problem att plocka ut rätt enhet till rätt nivå på fiendes tornerplats. Allianser som för kartläggning av motståndare bör dokumentera vilken nivå på tornerplatsen fiendespelarna har. Allt för att underlätta beräkningarna för den som blir anfallen.

Är du inte online när anfallet skickas får du försöka uppskatta när anfallet gick iväg. Detta kan göras på flertalet sätt. Är du tillräckligt aktiv spelare så räknar du på att anfallet har skickats någon gång mellan sist du var online tills du loggade in igen. Har det gått flera timmar sedan du sist var inne så är denna metod inte mycket till hjälp. Har anfallaren skickat attacker på flera av dina byar så kan du räkna på detta. Många anfallare brukar nämligen skicka både fejks och skarpa ungefär samtidigt. Du kan då spåra vilken nivå på tornerplatsen anfallaren bör ha genom att välja olika enheter och se hur pass nära attackerna är skickade.

Vissa anfallare brukar skicka ett ”onlinecheck”-igm just innan de börjar skicka attacker. De tittar efter om du läser det eller inte. Är igmet oläst så antar dessa anfallare att försvararen inte är online och börjar då skicka sina anfall. En försvarare som känner sig trygg och är sugen på att ta emot attacker låter dessa igm vara ett tag innan de läser dem. Ifall du inte har möjlighet att försvara dig så ska igm från fienden läsas på momangen för att visa att på detta konto är det full aktivitet och inte lönt att anfalla. Hur som helst, om anfallaren redan har skickat attackerna så kan det vara en idé att kolla på vilken tid fienden skickade ”onlinecheck”-igmet och räkna på att attackerna skickades några minuter senare.

Gallra

Nu när du vet vad det är för typ av enhet som är på väg mot dina byar så blir det dags att göra den första gallringen. Det är oftast mest lönsamt att ducka en attack som saknar katapulter och murbräckor. Men givetvis finns det undantag så kolla upp anfallaren och se på storleken vad du kan tänka dig att det är för mängder av trupper som nu är på väg mot dina byar. Har du tillräckligt med försvarstrupper i närheten för att deffa bort en liten anfallares harmlösa attacker så är det faktiskt en bra sak att göra. Är det däremot en stor spelare som skickat iväg en harmlös attack mot dig så är det oftast lämpligast att ducka den.

Är du en stor spelare och du har en liten spelare som skickar singelkatapultattacker på flera av dina byar så är det oftast fejks. Många spelare blir lite ”kända” för att bara skicka fejks. Du kanske inte ens behöver bry dig om att försvara dina byar om det är en sån här ”kändis” som skickat attacker på dig. Singelkatapultattacker gör heller inte allt för stor skada ifall det är en skarp. Huvudstaden och de allra viktigaste byarna bör du dock höja försvaret i för att vara på det säkra.

Kolla efter om du kan se några självklara fejks. Detta bygger du mest på känsla. Det är något du lär dig eftersom. Men några saker som du kan titta på är vart anfallaren har skickat anfallet ifrån. Är byn som anfallaren skickat attackerna från bara på säg 100 invånare så är det mest troligt få trupper eller fejks. Har du möjlighet att så snabbt som möjligt scouta byn som attackerna kommer ifrån så bör du se till att det blir gjort. Kanske står anfallarens trupper hemma i byn vilket gör att du inte behöver oroa dig allt för mycket. En avvägning bör dock göras om det är värt att offra scoutare på att scouta anfallarens by.

Ranka vilka attacker som du bör ta en närmare titt efter. Singelattacker är oftast inget att vara rädd för. Är det 5 vågor med katapulter från en huvudstad eller misstänkt off-by så är det något du bör ta en väldigt nära titt på. Attacker som kommer från olika byar och som anländer ganska nära varandra kan vara en byövertagning. Låt oss ta en titt på det genom ett exempel.

Attackerna kommer ifrån anfallarens by1, by2 och by3. Har anfallaren 2 administratörer (stamledare/senator/hövding) i varje by så kan han/hon ta över din by. Det bör se ut något liknande:

By1 Attack mot din by
Trupper ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Ankomst om x: xx:xx tim. vid XX:XX:01 Klockan

By2 Attack mot din by
Trupper ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Ankomst om x: xx:xx tim. vid XX:XX:01 Klockan

By3 Attack mot din by
Trupper ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Ankomst om x: xx:xx tim. vid XX:XX:02 Klockan

Går dessa attacker i katas/bräck fart så är det en misstänkt byövertagning. Tänk på att gallernas hövdingar går i högre fart än murbräckor. Är det en oerfaren anfallare som skickat hövdingar som den långsammaste enheten så kan du räkna ut att det är en byövertagning med hjälp av distansräknare. De mer erfarna anfallarna tynger ner sina hövdingar med bräckor eller katapulter. Hur som helst så ska inte en fiende få ta över dina byar. Håll stor fest om du har möjlighet. Den sänker administratörernas övertalningsförmåga med 5 %.

Har du tajmade attacker på dig från flera spelare som ser ut att ha skickat efter en attackplan ska du ranka ett sådant anfall högt. Har du en misstänkt attackplan på dig ska du ta kontakt med den som är ansvarig för försvar i din allians. Fler kan ha fått attacker på sig.

Försvara?

Säger din känsla att detta är ett skarpt anfall och du vill försvara så finns det några saker som du bör tänka på innan du kan ta beslut om att försvara. Den första frågan du bör ställa dig är om du kan vara online när anfallet anländer. Oftast kräver försvar att någon är inne på kontot när attacken anländer. Det kan därför vara av intresse att ha en sitter på kontot som känner till dina byar och som kan hjälpa dig ifall du inte skulle kunna vara inne när ett anfall anländer.

Finns det någon inne på ditt konto när anfallet anländer blir det dags att kolla av dina byar. Dina småbyar som inte har mur på nivå 20 eller tillräckligt stora silos för att försvaras bör inte heller försvaras. Det är oftast billigast att bygga upp de byggnader som anfallaren förstör än att offra onödigt många trupper.

Skickar anfallaren attacker på dina oaser så är det absolut inte lönt att försvara. Anfallaren kan inte göra någon skada på dig genom att anfalla dina oaser. Du förlorar lite råvaror men det är bättre än att förlora onödigt mycket trupper på att försvara en oas. Oaser har ingen mur vilket gör att kostnaden för att försvara blir fruktansvärt dyr. Låt attacken bara komma in i din oas. Du kan tömma byn som står som ägare till oasen på råvaror. Du kan plundra din egen by och på så sätt tömma den på råvaror. Var bara uppmärksam så att du inte missar att skicka ut trupperna som står i byn innan din plundring anländer. Återkommer anfallaren ständigt till dina oaser och trupperna som går in i dina oaser inte är av någon större kvantitet så kan du givetvis ställa in stora mängder försvar och komma ganska billigt undan. Skickar anfallaren stora mängder trupper mot dina oaser så är det nästan bara att luta sig tillbaka och inte bry sig om det. Det är oftast inte lönt att försvara.

 

 

 

5, Anfallaren

"If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle." - Sun Tzu

Genom att känna till hur anfallaren agerar så kan du ta många fina taktiska beslut. Alla anfallare har svagheter som du som försvare ska försöka utnyttja. Det svåra är bara att hitta dessa svagheter. Denna del innehåller en hel del avancerade saker som egentligen bara du själv kan hitta det bästa sättet att kolla av. Men det finns några grunder i hur du analyserar anfallaren och det är framförallt det som jag kommer att ta upp här.

Anfallaren vs Försvaren

Låt oss börja med att kolla upp styrkorna för anfallaren respektive försvararen. Försvararens stora styrka är möjligheten att ta in stora mängder trupper i sina byar. Dessa trupper kan komma från stora delar av alliansen vilket gör att kostnaden blir mer utspridd bland spelarna. Det tar i regel kortare tid att bygga upp förlorade försvarstrupper för en allians än för den individuella anfallaren att bygga upp ett svep. Försvararen har också bonus från mur och kanske till och med populationsbonus. Har försvararen lyckats få in stora mängder försvarstrupper i byn så blir det ännu billigare att försvara. Det är trots allt försvar som är den starkare delen. Tyvärr vinns inga krig endast med hjälp av försvar.

Anfallarens fördel är att det är denne som för hela processen. En anfallare bestämmer när det är dags att skicka attackerna till skillnad från försvararens som måste agera utifrån anfallaren. Ett lyckat anfall ger i regel större skada på försvararen än en vunnen deffning. Det är anfallaren som väljer vilken by som attackerna ska gå mot medan försvararen får gilla läget. Låt oss kolla på ett litet citat:

“One of the strongest weapons of offensive warfare is the surprise attack. The closer we come to it, the more fortunate we shall be. The unexpected element which the defender creates through secret preparations and through the concealed disposition of his troops, can be counterbalanced on the part of the aggressor only by a surprise attack.” - Carl von Clausewitz

Det är anfallarens överraskningsmoment som är dess stora fördel. Det går att göra så att försvararen omöjligt kan välja rätt by att försvara genom att överraska med oväntade manövrar. Men anfallaren måste alltid hålla koll på riskerna och vad som är värt att offra trupper på. Anfallaren ska alltid ta med i beräkningarna att försvararen kan lättare få in större mängder försvar än anfallaren har svep. Detta gäller när försvararen tillhör en allians som är jämnstor. Men som sagt, anfallarens stora fördel är överraskningsattackerna.

Anfallarens trupper

Vi går vidare med att ta fram information om anfallaren. Försök att ta reda på hur mycket trupper anfallaren har. Din allians bör kartlägga spelare och under denna kartläggning kanske det finns information om just spelaren som anfaller dig. Finns det ingen information i din allians kan du försöka att se vilka som är anfallarens farmer och skicka ett igm till dem. Ev. har anfallarens farmer sett hur stora mängder trupper som anfallaren har. Tyvärr brukar inte farmer vara särskilt aktiva men det kan vara värt ett försök. Det finns flera sätt att hitta information om trupper. Men lite får du lista ut själv också. Mycket av detta brukar gå under kategorin underrättelsetjänst och det är inte vad denna guide ska handla om. Hittar du ingen information alls får du försöka göra en uppskattning utefter storleken på anfallaren.

Off-ranken

Off-ranken är väldigt omtalad av många spelare. Det är nästan så att det ligger ett magiskt täcke över just off-ranken. Ett sätt för spelare att skryta om sina framgångar. Jag har hört spelare som tror att de som ligger högst på off-ranken är de duktigaste anfallarna. Men nu mina vänner, ska jag ta kål på den myten. De spelare som ligger högt på off-ranken är spelare som har gått in i allt för många deffade byar. Dessa spelare är bara duktiga på att träna trupper och dåliga på att använda sig av dem. Anfall går inte ut på att döda så många av fiendes trupper som möjligt. Anfall går ut på att slå ut så många fiender som möjligt till lägsta möjliga kostnad. Visst finns det spelare som ligger högt på off-ranken som har gjort bra ifrån sig genom att ha lyckats träffa av en massa offensiva trupper men i det stora hela så vet inte spelarna som ligger högt på off-ranken hur de ska skicka sina trupper.

Som försvare kan du utnyttja off-ranken genom att kolla upp vart på off-ranken som anfallaren ligger. Ligger anfallaren högt på off-ranken så är det nog klokast att försvara de viktigaste byarna. Mest troligt kommer den off-rankhöge anfallaren att attackera din huvudstad för att han/hon tror att anfalla din huvudstad kommer att ge mest skada. Det finns givetvis flera typer av anfallare men de flesta av dem som ligger högt på off-ranken fungerar ungefär på samma sätt och är inget att vara rädd för.

Du bör även hålla koll på veckans anfallare. Kanske var det bara någon vecka sedan som du såg att din anfallare väggade sitt svep och då behöver du inte vara allt för orolig för att det ska vara en superskarp attack.

Fiende igm

Jag brukar skicka ett vänligt meddelande till spelaren som anfaller mig. Det kanske ger information om vad det är för typ av anfallare eller kanske det leder till att anfallaren inte attackerar mig igen. Meddelandet behöver inte vara en uppsats utan bara innehålla en trevlig liten fråga för att få anfallaren att svara. Här är ett exempel:

Var hälsad,

Hur står det till?

Jag ser att du kommer på besök, vad trevligt. Givetvis tar jag fram bullar och kakor. Vad vill dina trupper ha till? Kaffe eller te?

Med vänliga hälsningar
Krilee

Det behöver inte vara så mycket mer avancerat än så. Du kan göra många tolkningar utifrån hur anfallaren agerar när han/hon får ett sådant här meddelande. Vissa anfallare läser det bara och svarar inte. Då kanske anfallaren har något att dölja eller så är det bara en otrevlig spelare. Svarar anfallaren så kan du kanske göra ännu fler tolkningar på texten som anfallaren skickade. Texten kanske avslöjar huruvida anfallaren är hetsig eller ej, ung eller gammal, erfaren eller nybörjare osv.. Detta kan göra att du kan ta ett visst typ av beslut i ditt försvarande. Men detta är väldigt avancerat och därför lämnar jag det nu. Du får själv forska vidare i vad du kan ta reda på genom att skicka ett igm till anfallaren.

Mönster

Många anfallare har ett visst mönster som de följer. De upprepar samma saker gång efter gång. Vissa anfallare går t.ex. endast med attacker mot 15c medan andra bara attackerar huvudstäder. Dessa anfallare har hittat ett mönster som passar dem, som de tror lyckas på alla spelare och i all evighet. Det duktigaste anfallarna byter dock mönster inför varje attack eller åtminstone varierar mellan några olika typer av anfall.

Många anfallare brukar koncentrera sig mer när de skickar iväg den skarpa attacken vilket gör att det blir lätt för försvararen att se vilken attack som är den skarpa. Låt oss säga att anfallaren ska skicka iväg 5 vågor katapulter, fejks mot fyra byar och skarpt mot en. En anfallare som koncentrerar sig mer på den skarpa attacken kommer då att få fler vågor som ligger på samma sekund mot den by som anfallaren avser att gå skarpt mot än mot de byar som är fejks. Det finns dock anfallare som medvetet lägger den skarpa attacken sämre för att få försvararen att tro att det är en fejk.

En del anfallare skickar först scoutare mot byn som han/hon vill gå skarpt mot. Detta gör oftast de mer oerfarna anfallarna. De vill först se hur mycket trupper det står i byn innan de skickar attacken. Som ni hör så blir detta väldigt enkelt för försvararen att veta vilken by som anfallaren har skickat skarpt mot. De duktigare anfallarna kan därför finta försvararen genom att först scouta säg en eller två byar och sedan gå skarpt mot en helt annan by.

Skickat allt/skickat mot andra?

En del anfallare skickar först några fejks för att vänta på att du ska börja försvara och senare skickar anfallaren några fler fejks samt den skarpa attacken. Som försvarare bör du fundera lite på om anfallaren verkligen har skickat alla attacker.

Anfallaren kan också ha skickat mot andra spelare i din allians för att göra det svårare att försvara. Det gäller då att diskutera ihop sig med de andra samt med försvarskoordinatorn om vart det mest troligt är skarpt. Ni kanske kan ana ett mönster eller hitta brister i attackerna.

 

 

 

6, Försvarssystem

"Generally management of the many is the same as management of the few. It is a matter of organization." - Sun Tzu

Här kommer jag att ta upp lite översiktigt om försvarssystem. Det är varje medlems ansvarighet att ta reda på vad för typ av försvarssystem som används inom alliansen. Alla allianser som kan få ihop en förstärkt by har någon form av försvarssystem, medvetet eller omedvetet. Alla system har sina fördelar respektive nackdelar.

Plutonsystemet

Plutonssystemet återfinns oftast i toppallianserna på servrarna. Det bygger på att spelarna i alliansen är aktiva, stora, erfarna och drivande. Medlemmarna i alliansen delas in i mindre och mindre grupper för att få en så geografisk styrka som bara möjligt. Låt oss titta på en liten överblickskarta på hur ett plutonsystem kan se ut:Här ser vi att i toppen sitter ledningen och fattar beslut. Generalerna har hand om alliansens militära kampanjer. Det är generalerna som lägger upp den stora strategiska planen och fördelar ut orders för att denna plan ska uppnås. Därefter förgrenas alliansen ner i små geografiska grupper. Mindre allianser kanske klarar sig med bara en general som sitter över alla plutoner. Större allianser kan med fördel införa en BattleGroup-nivå för att inte generalerna ska få allt för många plutoner att hålla koll på samtidigt. Varje BG leds då av en eller två samordnare som har i uppgift att se till så att plutonerna inom BGn samarbetar när det krävs.

Plutonsystemet är väldigt effektivt bland de större spelarna i början av en server då fienderna ligger nära och kanske inte är allt för stora. När sedan alliansen har kopplat grepp om en viss kvadrant så blir plutonsystemet något mindre effektivt. I detta läge kan det vara bra att ta fram insatsstyrkor som består av de starkaste spelarna i alliansen. Det finns både defensiva och offensiva insatsstyrkor. Den defensiva insatsstyrkan består av de spelare i alliansen som har stora mängder mobila försvarstrupper som snabbt kan hjälpa till vid större deffningar. Den offensiva insatsstyrkan består av de duktigaste anfallarna i alliansen. Det är den offensiva insatsstyrkan som får utföra de svårare uppdragen som inte en pluton själv skulle kunna utföra.

Låt oss snabbt kolla igenom hur varje medlem berörs av plutonssystemet:

1, Säg att du har en attack på dig från en mindre spelare som mest troligt inte har så många trupper. Då tar du kontakt med din plutonchef som ser till att du får plutonförsvar.

2, Du får en attack på dig från en medelstor spelare som kräver mer försvar än vad din pluton kan ställa upp med. Då tar du kontakt med både din plutonchef och BG-ledaren. Då blir det BGn som deffar upp dig.

3, Är det en storspelare som anfaller dig så att du måste ha in alliansförsvar. Då kontaktar du ansvarig general som i sin tur ringer i den stora larmklockan.

Men detta är bara en liten översikt över plutonsystemet. Det är den som är ansvarig för försvaret i din allians som sätter mer exakt hur just ditt försvarssystem fungerar.

Vetetillförsel

Trupper behöver vete för att inte svälta. Det svåra är egentligen inte att ta in försvarstrupper i dina byar utan att hålla vetenivåerna så att de inte går ner på svältgränsen. Blir du uppdeffad under en kort stund, då du har en attack på dig, brukar det oftast vara dem som skickar försvarstrupper till dig som står med vete. Givetvis är det ju bra att så många som möjligt hjälper till. Låt oss säga att du har en by mitt i fiendeland och måste ha en stående deffmur i din by ständigt. Då blir det lite mer knepigt med vetet. Allianser som kör med plutonsystemet brukar då ge order till varje pluton om att de ska skicka vete till någon eller några uppdeffade byar. En bestämd summa vete som ska skickas dagligen för att trupperna i den förstärkta byn inte ska svälta. Stora allianser som har många förstärkta byar brukar utse någon som är ansvarig för just vetet till förstärkta byar.

En annan metod som många allianser brukar försöka få att fungera är att spelarna i alliansen som har vete över ska lägga ut en viss summa vete på marknadsplatsen som de säljer endast inom alliansen för 1 råvara. Problemet med detta är att spelaren som har en förstärkt by har bara som mest 20 handelsmän och om byn går kraftigt minus i vete så räcker kanske inte köpmännen. Sen brukar många slarva med att lägga ut nytt vete på marknadsplatsen efter att det har blivit upphandlat. Men givetvis, det kan vara värt att försöka och ha det som en hjälpande vetekälla till det första vetesystemet.

Vissa allianser kör med vetecentran som ligger en liten bit in från fronten dit de bakersta spelarna skickar sitt vete och sen skickar den som står med vetecentrat det vidare ut till de förstärkta byarna. Problemet med detta är att det finns bara 20 köpmän för vetecentrat och spelaren med vetecentrat får inte skicka mer vete än reglerna tillåter. Fördelen är att spioner har svårare för att få nys om vilka byar som är förstärkta samt att de bakersta spelarnas köpmän inte behöver vara ute och vandra lika långt.

Det finns många olika sätt att få fram vete till de byar som behöver vete. Se efter mer exakt hur du ska skicka/ta emot vete i just din allians. Läs också igenom reglerna för hur mycket råvaror du får skicka. Reglerna finns här:

https://www.travian.se/spielregeln.php

Andra försvarssystem

För dig som spelare är det egentligen viktigast att veta hur ditt eget försvarssystem fungerar. Men det kan vara bra att ha lite koll på hur andra alliansers försvarssystem fungerar. Detta är väldigt viktigt att veta om du vill bli en duktig anfallare. Som jag sa tidigare så har alla system styrkor och svagheter. Duktiga anfallare vet hur fiendens försvarssystem fungerar, utnyttjar dess svagheter och undviker dess styrkor.

Många allianser har bara en stor ringklocka som den som blir attackerad skriver i när den vill ha förstärkning och sen skickar alliansen förstärkning till den utsatta byn. Detta är ganska kraftfullt om alliansen inte får många attacker på sig. Annars blir det lätt att ringklockan blir överfylld och ingen får någon förstärkning. Detta system är dock spionernas favorit. Det blir väldigt lätt för spionen att se vilka spelare som ofta skriker efter deff och sen är det bara att fejka dessa.

En del allianser kör med ett system där försvarskoordinatorn skickar ut en order via MM och/eller på forumet om att några byar ska försvaras. Alla i alliansen ska då skicka en viss summa trupper som ska anlända vid en viss tidpunkt i de utsatta byarna. Detta system utförs med fördel av allianser med småspelare som ligger ganska nära varandra. Många bäckar små blir tillslut en hel å som det heter. Detta system är dock väldigt stelt och det blir svårt om anfallarna attackerar flera byar samtidigt. Systemet är bra mot dem som farmar alliansens medlemmar men inget att föredra i krig mot allianser som har en listig attackkoordinator.

Det finns nästan lika många typer av försvarssystem som allianser. Det ser alltid lite annorlunda ut i alla allianser. Huvudsaken är att du vet hur din egen allians försvarssystem fungerar.

 

 

 

 

 

 

7, Försvara byarna (andra gallringen)

Vilka byar ska försvaras?

“He who defends everything defends nothing” - Fredrick II

Som citat ovan säger så kan du inte försvara allt. Har anfallaren skickat attacker mot flera av dina byar, vilka ska du då be om försvar till? Det är nu du ska använda dig av all information som du har fått in. När du sitter och analyserar vilka byar som anfallaren kan ha skickat den skarpa attacken mot så ska du försöka tänka dig in i anfallarens situation. Hur hade du anfallit? Vilka byar skulle vara intressanta att anfalla? Använd din fantasi! Detta är inget jag kan lära ut genom att skriva i denna guide. Det är något du själv får försöka lära dig. Så länge som du använder din fantasi och granskar den kritiskt, bör du kunna göra upp en bild på hur du ska försvara.

Låt oss kolla på en av mina attackplaner så att vi kan göra ett litet exempel av det:Ja, den ser lite grötig ut med det vi ser här är en attackplan på en byövertagning mot en spelare. By 1 är min huvudstad som har svep och 3 hövdingar. By 2 har runt 1k svärd och 2 hövdingar. By 3 har 2 hövdingar och en massa falanxer. Först och främst så har jag lagt 5 vågor katapultfejks på försvarens huvudstad, sen har jag skickat byövertagningsfejks på 16 byar och en skarp byövertagningsattack. Attackerna anländer samtidigt i alla byar, vid kl. 11.30. I detta läge är det inte allt för lätt för försvaren att deffa rätt by. Hur ska du då försvara dig vid sådana här anfall?

Det första du bör göra är att bryta ner det lite. Huvudstaden är en ganska självklar by att försvara så den skulle i alla fall jag ha deffat upp. Byn [1.1] Navy (25|22) hade ett stort svep så den byn skulle jag också ha skyddat. Sen brukar försvare förstärka 15 och 9c. En duktig försvarare har vid det här laget lyckats analysera anfallaren. Några av byarna går att försvara med insticksdeff. Sen är det bara att chansa och välja en by som ser ut att vara byn som anfallaren attackerar. Kommer det ett sådant här anfall mot dig så blir försvarandet mer en gissnings lek. Av analysen bör du kunna utesluta några byar sen är det bara att chansa. Som tur är brukar oftast inte anfall se ut på detta vis. Men i regel gäller det att först och främst försvara de viktigaste byarna. Analys och uteslutning kan dock leda dig till rätt by. Försvar är en konst i sig om anfallaren har gjort det svårt för försvaren. Tänk på att försvar är aktivt. Det innebär att du som spelare måste hela tiden vara med och se vad som händer och på så sätt lättare avgöra vad som mest troligt kommer att ske.

Misstänker du att anfallaren har tänkt ta över någon av dina byar så bör du hålla stor fest i byarna för att minska risken att byn blir övertagen. Stora fester gör så att anfallarens administratörer förlorar 5 % av sin övertalningsförmåga. Se till att bygga upp residensen ifall anfallaren bara har säg en administratör så han/hon går fram och åter. Försök också bygga upp residensen så att den blir klar mellan administratörvågorna ifall anfallaren har flera administratörer. Har du startat igång residensbygget och det blir klart mellan katapultvågen och administratörvågen så byggs nivå 1 klart även fast katapultvågen bombar bort residensen. Många anfallare burkar också vara dåliga att skicka med trupper till sina administratörer så försök få insticksdeff.

Försvararen som jag skickade denna attackplan mot bytte namn på sina byar för att förvirra. Har du en anfallare på dig som skickar sina trupper efter en skriven attackplan kan det vara en idé att kasta om namnen på byarna. Har anfallaren inte tagit med bykoordinaterna så kanske du kan förstöra attackplanen och försvara dig lättare. Var även uppmärksam så att anfallaren inte har bytt namn på sina byar. Vissa anfallare byter namn på sina byar så att de heter likadant och kan då dölja byövertagningar genom att få det att se ut som en ren katapultattack. Så, var uppmärksam på bynamnen!

Kalla på försvarstrupper

När du har bestämt dig för vilka byar som du ska förvara blir det dags att använd sig av alliansen försvarssystem och kalla på trupper. Det är viktigt att du ger ut rätt information så att du får trupper i rätt tid och i rätt by. Många allianser har en färdigskriven mall för vad denna typ av information ska innehålla. Se till att kolla upp den.

Skicka försvarstrupper

Du som skickar försvar till en allianskollega bör tänka på en del saker. Först och främst se till så att du har uppfattat informationen rätt. Till vilken by och när ska försvarstrupperna anlända? Tänk på att försvararen har nog jobbigt med vetet som det är så det gäller att du skickar trupperna så att det anländer så nära attacken som möjligt. För att göra detta finns ett litet trick. Jag nämnde tidigare att det kan vara bra att ha en verkstad i deffbyarna. Det är för att du ska träna några katapulter och murbräckor som du kan tynga ner förstärkningen med. Säg att du har tränat druider i din deffby och ska skicka dessa till en allianskollega som ligger ganska nära men du kan inte vara inne när du skulle behöva skicka dina druider för att de ska anlända nära attacken. Då låter du en katapult följa med i förstärkningen så går din förstärkning i katasfart. Observera bara att du trycker på ”Förstärkning” och inte på anfall.

Det kan också vara åt andra hållet, att det bara handlar om minuter för att dina trupper ska hinna fram till försvararen. För att kunna vara snabbt på plats bör du uppgradera tornerplatsen i dina deffbyar och hålla försvarstrupperna hemma i byn. Tänk på att tornerplatsen bara gör dina trupper snabbare om de passerar 30 rutor.

Du ska meddela den du skickar förstärkning till hur mycket du har skickat. Skickar du förstärkningar så bör du även skicka med vete. Försvararen har det jobbigt som det är så vete ska med. Dina trupper bör vara uppgraderade i vapenkammaren för att göra försvaret ännu bättre. Det hör till god ton att skicka försvar när du kan. Tänk på att nästa gång kanske det är din tur att bli anfallen och då vill du ha försvar!

När attacken har anlänt så är det försvararen som skickar hem trupperna om inget annat har meddelats.

Försvar till vilken kostnad?

När du samlade in information om anfallaren så fick du förhoppningsvis fram hur mycket trupper anfallaren har. När du har börjat få in förstärkningar i byn och ser hur mycket det är så måste du göra en andra avvägning. Är det värt att försvara? Ifall anfallaren är överlägsen i trupper bör du ta beslutet att ducka anfallet. Det blir oftast billigare att bygga upp byggnaderna än att försvara. Visst kan du kanske halvera anfallarens svep men kostnaden blir nog ändå för dyr. Givetvis finns det undantag då försvaret får kosta hur mycket som helst men i de flesta fall bör du endast försvara då du har tillräckligt med försvar för att slå ut anfallarens trupper med råge. Använd dig av krigssimulatorn och/eller någon hemsida som har en krigssimulator.

 

 

 

8, Efter anfallet anlänt

Skicka hem trupper

Efter anfallet har anlänt så måste du ta beslut hur du ska göra med försvarstrupperna (om det finns några kvar). Ska du behålla förstärkningen i byn? Ska du behålla delar av försvaret i byn? Ska du skicka hem allt? Vi säger att du har tagit beslutet att ha kvar en del av försvaret i byn. Det första du gör då är att kolla upp vilka av försvarstrupperna som har längst väg hem. Till dessa spelare skickar du igm och frågar om du kan behålla försvaret. När du fått klartecken börjar du skicka hem försvarstrupperna som har kortast restid till din by och behåller dem med längst restid. Det vi ska försöka eftersträva här är att alliansdeffen ska vara på resande fot så lite som möjligt. Det du som försvare gör då är att du först börjar skicka hem druider och endast druider. Därefter fortsätter du med den nästsnabbaste enheten. Vi tittar på ett litet exempel:

En allianskollega har skickat 100 druider och 100 falanxer från samma by. Det ser då ut så här:

By Allianskollegas trupper
Trupper 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0
Underhåll 300 i timmen sänd tillbaka

Det du gör då är att du trycker på ”Sänd tillbaka”. Skriv in 100 druider och skicka först hem dem. Sen klickar du igen på ”Sänd tillbaka” och skriver in 100 falanxer och skickar hem dem.

Se också till att du tackar alla som har skickat förstärkning till dig. Det är alltid roligare att skicka förstärkningar till spelare som tackar för trupperna de får.

En taktisk förlust

Vad händer ifall du valde att ducka attacken eller att du försvarade fel by? Då är det bara att se glad ut och säga att det var en taktisk förlust. En taktisk förlust kan vara en förlust på det viset att du inte hade tillräckligt med trupper för att komma undan med försvaret till rätt kostnad. Det kan också vara en taktisk förlust för att göra anfallaren oförsiktig och kunna försvara sig lättare senare. Anfallare gör förr eller senare ett större misstag som du kan utnyttja. Vissa anfallare blir också övermodiga vilket du kan använda till din fördel vid senare deffningar. Sen ska vi komma ihåg att ju färre byar som du får ju lättare är det att försvara rätt by. Du ska dock se till så att anfallaren inte får ta byar av dig för då växer han/hon sig bara starkare. Ser du att du inte kan hålla en by utan att den kommer att falla i fiendens händer så kan du själv försöka spränga ner den med egna katapulter innan anfallet anlänt. Se till så att du först och främst förstör silo, vetefält, magasin och sedan huvudbyggnad och samlingsplats.

"To those that flee comes neither power nor glory." - Homer

Visst kan det kännas surt att ta en förlust och du vill helst bara sluta fred med anfall

© 2009 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode